آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، بعد از فرشته، روبروی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۸۰۰

تلفکس: ۲۲۶۶۶۵۶۳-۰۲۱ /۱۳-۲۲۶۶۶۵۱۲-۰۲۱

 

حضور شما را در وب سایت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ارج می نهیم.  آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ایمونو فلوسانس و بیولوژی ملکولی است. شایان توجه است که آزمایشگاه در جهت رفع نیاز مراجعین و پزشکان محترم و جلب و افزایش میزان رضایت هر چه بیشتر آن ها،اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ نمود و در خرداد ۱۳۸۹ موفق به اخذ این گواهینامه شد. آزمایشگاه سالانه مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفته و این گواهینامه را تمدید می نماید. آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی دارای جایزه ملی کیفیت در سطح اهتمام می باشد.