آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی | Pathobiology Laboratory Center

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، بعد از فرشته، روبروی بانک صنعت و معدن، پلاک ۲۸۰۰
تلفکس: ۲۲۶۶۶۵۶۳-۰۲۱ /۱۳-۲۲۶۶۶۵۱۲-۰۲۱

 

حضور شما را در وب سایت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ارج می نهیم. آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی با سابقه درخشان در ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و دارا بودن به روزترین سیستم ها و پرسنل متخصص مجرب در زمره برترین واحدهای آزمایشگاهی ایران است. آزمایشگاه دارای بخش های پاتولوژی، سیتولوژی، ایمونوهیستوشیمی، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، الکتروفورز، تجزیه ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ایمونو فلوسانس و بیولوژی ملکولی است. شایان توجه است که آزمایشگاه در جهت رفع نیاز مراجعین و پزشکان محترم و جلب و افزایش میزان رضایت هر چه بیشتر آن ها،اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ نمود و در خرداد ۱۳۸۹ موفق به اخذ این گواهینامه شد. آزمایشگاه سالانه مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفته و این گواهینامه را تمدید می نماید.