گواهینامه ها - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  گواهینامه ها - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

گواهینامه ها

quality-policy

 

  • تمدید گواهینامه EN ISO 9001:2008 از شرکت( TÜV NORD (DAKKS
  • اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت از هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران
  • گواهینامه کیفیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • NACI
 cert2  cert1  cert2