استخدام - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  استخدام - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

استخدام

استخدام مسئول نگهداری تاسیسات، برق، لوله کشی و موتورخانه

دارای مدرک حداقل دیپلم

سابقه کار: حداقل دو سال

مسلط به امور نگهداری تاسیسات ساختمان

تلفن های تماس

۲۶۳۰۹۱۰۸

۲۶۲۱۲۱۴۲