تست اسکاچ، نمونه گيری کرمک (اکسيور) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  تست اسکاچ، نمونه گيری کرمک (اکسيور) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

تست اسکاچ، نمونه گيری کرمک (اکسيور)

  • بهترين زمان براي اين نمونه برداري ،هنگام صبح (زمان برخاستن از خواب) و قبل از حمام، شستشو ، دفع مدفوع و شستن ناحيه مقعد مي باشد.
  • نوار چسب اسکاچ (شيشه اي) را بوسيله انگشت دست (حتما دستکش يکبار مصرف استفاده شود) بر روي مقعد بچسبانيد .
  • نوارچسب را به صورت کامل در ناحيه اطراف مقعد فشار دهيد تا ذرات و پوسته ها جذب نوار گردد و سپس نوارچسب اسکاچ (شيشه اي) را به روي لام ها چسبانده و به آزمايشگاه بياوريد.