Acide Phosphatase - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Acide Phosphatase - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Acide Phosphatase

اسید فسفاتاز آنزیمی است که در کبد، طحال، مغز استخوان و غده پروستات یافت می شود . افزایش این آنزیم در موارد عفونت و سرطان غده پروستات و برخی از بیماریهای اسکلت مشاهده می گردد .