Anti-GAD - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Anti-GAD - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

این آنتی بادی در حدود ۷۵% از موارد دیابت تیپ I که بتازگی تشخیص داده شده اند مثبت است و ممکن است که ماه ها و سالها قبل از ظهور دیابت قابل تشخیص باشد . انجام این تست در خویشان درجه یک بیمار پیشنهاد شده است ، زیرا حدود ۶۵% این افراد در طی ۱۰ سال به دیابت تیپ I مبتلا می شوند. مورد دیگر استفاده از این تست تشخیص Stiff man-Syndrome است .