Anti Insulin Antibodies - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  Anti Insulin Antibodies - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Anti Insulin Antibodies

Anti-Insulin Autoantibodies  –   IAA

این آنتی بادی بر علیه انسولین داخلی (endogenous insulin) ایجاد شده و در حدود ۲۰ تا ۱۰۰ در صد از موارد دیابت تیپ ۱ مثبت است . بر خلاف ICA ، ظهور IAA به شدت وابسته به سن بیمار است . در حالیکه IAA در ۱۰۰% از کودکان دیابتی زیر ۵ سال مثبت است ، این آنتی بادی در ۲۰% از بزرگسالان مبتلا به دیابت تیپ ۱ قابل تشخیص است . بر اساس مقالات علمی متعدد ظهور IAA، ریسک دیابت را در خویشان درجه ۱بطور قابل توجهی افزایش می دهد . ۳۷% از افرادیکه از جهت ۲ آنتی بادی ICA و IAA مثبت هستند دوچار دیابت تیپ ۱ می شوند . در صورت مثبت بودن ICA ومنفی بودن IAA ریسک ابتلاء ۱۴% ، در موارد ICA منفی و IAA مثبت ، ریسک ابتلاء ۱۶% بوده است.

ایجاد آنتی بادی بر علیه انسولین خارجی در رابطه درمان با انسولین امری شایع است ، ولیکن اغلب از اهمیت بالینی برخوردار نیست . آنتی بادی از کلاس IgG با تیتر بالا ممکن است که عمل انسولین را محدود نماید. در موارد نادر ممکن است که این آنتی بادیها نسبت به گیرنده انسولین بصورت آگونیست عمل نموده و سبب هیپوگلیسمی شوند . تشخیص اتو آنتی بادی بر علیه انسولین، در بیمارانی که تحت درمان با انسولین نبوده اند، دیابت تیپ I را مطرح می سازد .