anti-muscle-specific receptor tyrosine kinase Ab - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  anti-muscle-specific receptor tyrosine kinase Ab - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

anti-muscle-specific receptor tyrosine kinase Ab

میاستنی گراویس نوعی فلج ماهیچه‌ای است که علت آن فعالیت ایمنی و تولید آنتی بادی بر ضد پروتئین‌های گیرندهٔ استیل کولین (Anti-AchR antibody) در سیناپس عصبی-عضلانی است. این بیماری بیشتر زنان را گرفتار می‌کند. ماکزیمم شیوع آن در دهه‌های سوم یا چهارم زندگی است، ولی امکان دارد در هر دوره‌ای از زندگی، از بچگی تا پیری دیده شود. آنتی بادی های مذکور از طریق حذف گیرنده های استیل کولین و عملکرد آنها سبب اشکال در انتقال تحریک عصبی و نتیجتا ضعف ماهیچه میگردد. بکمک این تست اتو آنتی بادی بر ضد پروتئین‌های گیرندهٔ استیل کولین در سیناپس عصبی-عضلانی تشخیص داده می شوند . آنتی بادی بر ضد پروتئین‌های گیرندهٔ استیل کولین در ۱۰ تا ۲۰ درصد از بیماران مبتلا به میاستنی گراویس منفی است .در مقابل Anti-Musk در ۴۰تا ۷۰ در صد از بیمارانی که فاقد Anti-AchR antibody هستند مثبت است. بنابراین با استفاده از دو تست مذکور می توان بیش از ۹۵ در صد از موارد میاستنی گراویس را از طریق آزمایش سرولوژیکی تشخیص داد. از همراهی هاپلوتیپ های B8,A1 و DR3 با این بیماری نیز می توان جهت تشخیص استفاده کرد.