HLA associations with increased risk for Ankylosing Spondilitis and Behcet Disease - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  HLA associations with increased risk for Ankylosing Spondilitis and Behcet Disease - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

HLA associations with increased risk for Ankylosing Spondilitis and Behcet Disease

HLA associations with increased risk for Ankylosing Spondilitis and Behcet Disease

وابستگی آنتی ژنهای HLA با افزایش ریسک ابتلاء به برخی از بیماریها ،   شناسایی آلل های  HLAB*51, HLA- B*52, HLA-B*07, HLA-B*08 درخون محیطی بیمار به روش Conventional PCR :

به علت وجود همراهی (Association) لوکوس HLA-B با بیماری های خودایمنی همچون Ankylosing Spondylitis و Behcet Disease و غیره شناسایی آلل های مذکور در نمونه بیمار می تواند به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی مورد استفاده قرار گیرد.