جمع آوری نمونه اسپرم (منی) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  جمع آوری نمونه اسپرم (منی) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

  • از آخرين خروج اسپرم ( منی ) بيمار نبايد کمتر از 3 يا بيشتر از 7 روز گذشته باشد.
  • قبل از نمونه گيري، ادرار خود را کاملا تخليه کنيد.
  • جهت نمونه گيري از صابون، کرم، کاندوم استفاده نشود.
  • تمامي نمونه اسپرم، مستقيما در ظرف استريل ريخته شود.
  • نمونه اسپرم حداکثر در ظرف نيم ساعت و در شرايط معادل درجه حرارت بدن (در جيب بغل لباس قرار داده شود) و به آزمايشگاه ارسال شود.

تذکر : چنانچه نمونه اسپرم جهت کشت ميکروبي درخواست شده باشد، علاوه بر رعايت موارد بالا ، توجه نماييد که نمونه گرفته شده فقط از طريق استمناء قابل قبول است. همچنين لازم است، دست و آلت را کاملا با آب و صابون شستشو داده و از تماس با داخل ظرف يا درب ظرف اجتناب شود.