خط مشی کیفیت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  خط مشی کیفیت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

خط مشی کیفیت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

  

  آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های پزشکی کشور است که خدمات خود را از سال ۱۳۴۸ در حوزه آزمایشگاه پزشکی بالینی و آسیب شناسی شامل بخش های تضمین کیفیت ، نمونه گیری ، پذیرش ، جوابدهی ، بیوشیمی ، آماده سازی نمونه ، هماتولوژی ، بیولوژی مولکولی ، الکتروفورز، هورمون شناسی ، انگل شناسی ، باکتریولوژی ، قارچ شناسی ، تجزیه ادرار، ایمونولوژی ، سرولوژی ، ایمونوفلورسانس ، پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمونوهیستوشیمی  و IT ( رایانه )    می باشد که در سطح گسترده‌ای به آحاد جامعه ارائه می ‌نماید .

    مدیریت و مجموعه آزمایشگاه ، علاوه بر رفع نیاز مراجعین و پزشکان محترم متعهد به تلاش برای  جلب و افزایش رضایت هرچه بیشتر آنها با رعایت الزامات قانونی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الگوی بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO  بوده و به این منظور محورهای زیر جهت تعیین  اهداف بهبود  برای تحقق و استمرار این خط مشی سرلوحه فعالیتهای آزمایشگاه در نظر گرفته شده است:

 

  • ارتقاء رضایتمندی مشتریان
  • ارتقاء سطح آگاهی و انطباق صلاحیت کارکنان آزمایشگاه با نیازمندیهای آزمون و الزامات سیستم مدیریت کیفیت
  • بهره گیری صحیح و کامل از کلیه منابع موجود در جهت افزایش کارایی تجهیزات ، دقت و صحت نتایج آزمایش
  • تامین و بهبود زیرساخت های لازم در جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه

 

    در این راستا ، مدیریت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی با هدف افزایش میزان رضایت مشتریان و تعهد به بهبود مداوم اثربخشی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت ، کلیه پرسنل آزمایشگاه را ملزم به رعایت موازین و الزامات تدوین شده در قالب سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه دانسته و امیدوار است با همکاری و مشارکت کلیه پرسنل ، حرکت در جهت دستیابی به اهداف عالی آزمایشگاه  را تسریع بخشد.