دریافت جواب از طریق ایمیل - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  دریافت جواب از طریق ایمیل - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

دریافت جواب از طریق ایمیل

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی، علاوه بر تعطیلات رسمی، پنجشنبه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۰، تعطیل می باشد

 

این سرویس از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۶ عصر به ایمیل های دریافتی پاسخ می دهد

کافیست شماره قبض، نام کامل فرد و رمز عبور را به ایمیل

results @ path-lab.com

ارسال نمایید تا جواب خود را با ایمیل دریافت نمایید.( از آدرس ایمیل فوق، فاصله های دو طرف @  را حذف نمایید)

یا

فرم زیر را تکمیل نمائید.

شرکت در نظر سنجی آزمایشگاه