دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

دریافت جواب از وب سایت

 

  • لطفا قبل از استفاده از سیستم دریافت جواب، راهنمای سیستم را مطالعه فرمایید.
  • گزارش های مربوط به بخش پاتولوژی، سیتولوژی و ایمونوهیستوشیمی در این سیستم موجود نیست.
  • جواب های آزمایش کوید۱۹ PCR برای مسافرین پروازی به دلیل درخواست اصل جواب توسط ایرلاین ها، در این سیستم موجود نیست و نیاز به مراجعه حضوری می باشد.

– پس از ورود، در صورت مشاهده دکمه “چاپ جواب های پیوست” باید این دکمه نیز فشرده و جواب ها دریافت شوند، شایان ذکر است، این جواب ها باید به صورت رنگی چاپ شوند، لذا در صورت عدم امکان چاپ رنگی، حتما برای دریافت جواب رنکی، به آزمایشگاه مراجعه فرمایید یا درخواست ارسال توسط پیک فرمایید.

لینک ۱ ورود به سیستم

لینک ۲ ورود به سیستم

 

در صورت عدم موفقیت به استفاده از لینک های فوق، لطفا پس از مطالعه راهنمای سیستم، به قسمت دریافت جواب با ایمیل مراجعه فرمایید.