دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  دریافت جواب از وب سایت - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

دریافت جواب از وب سایت

لطفا از مرورگر فایرفاکس استفاده فرمائید

 

۱- ورود به سیستم از طریق هر کدام از لینک های زیر (لطفا سال مراجعه خود را در لینک باز شده انتخاب فرمایید)

لینک۱ ورود به سیستم

لینک ۲ ورود به سیستم

لینک ۳ ورود به سیستم

 

۲-در صورت عدم موفقیت به استفاده از لینک های فوق، لطفا پس از مطالعه راهنمای سیستم، یه قسمت دریافت جواب با ایمیل مراجعه فرمایید