ساعات کاری - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ساعات کاری - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ساعات کاری

ساعات کاری: شنبه تا پنج شنبه ۶ صبح تا ۱۷:۳۰ عصر

آزمایشگاه در کلیه تعطیلات رسمی، بسته می باشد.


نظر دهید