ناشتائی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ناشتائی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ناشتائی

  • نمونه گيری ، خصوصا بمنظور ارزيابی روند تغييرات يک پارامتر ، بايد همواره در يک زمان خاص   ( معمولا 7 تا 8 صبح) صورت گيرد. آخرين وعده غذا بايد شب قبل ودر ساعت 19 ميل شود. نوشيدن آب بلا مانع است . خوردن دارو در وعده صبحگاهی بهتر است که در صورت امکان پس از نمونه گيری صورت گيرد.

جهت اطلاع از لزوم ناشتا بودن برای نمونه گیری لطفا به فهرست الفبایی اندیکاسیون ( اینجا ) تحت عنوان آماده سازی بیمار، مراجعه فرمایند