نظر سنجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نظر سنجی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نظر سنجی

مراجعین محترم؛

 

آیا برای انجام آزمایش همیشه به آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی مراجعه می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

طرز برخورد پرسنل پذیرش را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

طرز برخورد پرسنل نمونه گیری را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

کیفیت کار پرسنل نمونه گیری را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

امکانات رفاهی لابی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

امکانات بهداشتی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

 


نظر دهید