نمونه گيری جهت آزمايش آمونياک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  نمونه گيری جهت آزمايش آمونياک - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

نمونه گيری جهت آزمايش آمونياک

  • در لوله مخصوص آمونياک ( لوله با در بنفش رنگ حاوی EDTA ) تا خط نشانه خون ريخته و لوله را به آرامی چند بار سر و ته نمائيد تا خون لخته نشود .
  • سپس لوله را سانتريفیوژ کرده و پلاسمای آنرا به لوله مخصوص پلاسما منتقل نمائيد. در لوله کاملا بسته باشد و در کنار يخ تا قبل از ساعت 12 ظهر به آزمايشگاه تحويل داده شود.
  • توجه نمائيد که مشخصات بيمار شامل نام ، نام خانوادگی ،تاريخ تولد و بار کد بر روی لوله پلاسما درج شده باشد.