ويتامينD - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ويتامينD - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ويتامينD

بقراط ( 377- 460 قبل از ميلاد مسيح ) در ملاحظات خود در باره دانش پزشکی (Corpus Hippokratikum) به اهميت فصول سال در سلامت انسان اشاره ميکند که ” هر کس بخواهد از دانش پزشکی بطور صحيح استفاده کند، بايد اثر فصول سال را در سلامت انسان مورد توجه قرار دهد.” تغيير در فصول سال ( فصول کم آفتاب و آفتابی ) نقش مهمی در تآمين ويتامين D بدن انسان دارد .

تحت تاثير اشعه ماوراء بنفش خورشيد ، نخست در پوست انسان از 7- دهيدرو کلسترل ترکيب پيش ساز يا پرو ويتامين D3 توليد شده و سپس طی مراحلی در کليه به ويتامين D3 تبديل ميگردد . ويتامين D موجود در مواد غذائی بصورت محبوس در ذرات چربی توسط سيستم لنفاوی حمل و بجريان خون ترشح و نهايتا در کبد و کليه ها به فرم فعال آن تبديل ميشوند . 80% از ويتامين D مورد نياز بدن از طريق اشعه ماوراء بنفش و بخش کمی از آن از طريق تغذيه تآمين ميگردد . بخصوص در ماههای زمستان ممکن است که کمبود ويتامين D بحدی برسد که در ماههای تابستان قابل ترميم نباشد .

کمبود شديد اين ويتامين سبب بروز راشيتيسم در کودکان و پوکی و نرمی استخوان در بزرگسالان ميشود

کمبود استروژن در خانمها در دوران منوپوز اين جريان را تشديد و موجبات شکنندگی استخوان را فراهم ميسازد. مطلب قابل توجه ديگر اثرجلوگيری کننده اين ويتامين در قبال سرطان روده بزرگ، سرطان پستان، سرطان پروستات و سرطان تخمدان است که توسط مراجع علمی مختلف مورد بررسی و تآييد قرار گرفته است .

از علل کمبود ويتامين D ميتوان به موارد زير اشاره کرد :

 • کاهش توليد در پوست توسط اشعه ماوراء بنفش
 • عرض جغرافيائی
 • فصول مختلف سال
 • آلودگی محيط زيست
 • استفاده نامعقول از ترکيبات جلوگيری کننده از اشعه خورشيد
 • ترکيبات و مواد آرايشی
 • رنگ پوست
 • سن
 • شغل

 • فراهم بودن بيولوژيکی
 • سندرم بدی جذب
 • افزايش فروگشت ( کاتابوليسم) يا روند تجزيه ترکيبات پيچيده توسط ياخته های بدن
 • داروهای ضد تشنج
 • ترکيبات کورتيکوئيدی
 • کاهش سنتز
 • اختلال در عملکرد کبد
 • سندرم نفروتيک

بر اساس مراجع علمی پيشنهاد شده است که بخصوص در موارد درمان، ميزان ويتامين D در سرم بين 30 تا 70 ميکروگرم ( حد اکثر تا 100 ميکروگرم) تنظيم شود .

مراجع :

 1. Labor und Diagnose, Lothar thomas 2013
 2. Gewählte themen Labor Limbach 2011/2012