ویتامین E - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ویتامین E - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

ویتامین E

ویتامین E یکی از  ویتامین های محلول در چربی است و خاصیت آنتی اکسیدایی دارد. این ویتامین در لایه چربی دیواره سلول و داخل سلول حضور دارد  و از تخریب دیواره سلول جلوگیری میکند.

کار برد:

  • کمبود ویتامین E در رابطه با بیماریهای التهابی روده
  • اختلالات استرس اکسیدائی

متد اندازگیری :  HPLC