◄سندرم خستگی مزمن (chronic fatique syndrome =CFS) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄سندرم خستگی مزمن (chronic fatique syndrome =CFS) - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄سندرم خستگی مزمن (chronic fatique syndrome =CFS)

سندرم خستگی مزمن زمانی مطرح ميشود که برای آن علت ديگری نتوان يافت و حد اقل 4 علامت از علائم هشت گانه زير در طی بيش از شش ماه ظاهر شوند :

–         غدد لنفاوی دردناک

–         گلودرد

–         درد ماهيچه

–         سردرد

–         درد در چند مفصل بدون تورم و سرخی

–         عدم رفع خستگی با وجود خواب کافی

–         فراموشی مداوم و عدم توان تمرکز

–         وخيم شدن حالت عمومی بدن در بيش از 24 ساعت پس از تحمل فشار و تقلای زياد

خستگی مزمن چگونه ايجاد ميشود؟

هرگاه لازم باشد که بدن ما نسبت به فاکتورهای استرس زای خارجی واکنش نشان دهد ، اعمال غير ضروری را حذف و يا به عقب برميگرداند . در اين رابطه ميتوان از اشتها و گردش خون در پوست ، سيستم ايمنی و ميل جنسی نام برد . علاوه بر کاهش هورمونها ، پيام رسانهای عصبی (neurotransmitter) نيز از مدار خارج شده که عدم تعادل در توانائی های روحی- روانی نظير حافظه کوتاه و بلند مدت را بدنبال دارند . بيماران مبتلا به سندرم خستگی مزمن اغلب از کاهش توانائی و اختلالات روان تنی (psychosomatic) نظير افسردگی و بيقراری داخلی رنج ميبرند . بکمک يک آناليز آزمايشگاهی هدفمند ميتوان سندرم خستگی مزمن و شدت آنرا مشخص نمود . برای اين منظور بايد از دو چک آپ پايه و چک آپ اختصاصی استفاده نمود .

–         در چک آپ پايه با استفاده از شمارش کامل گويچه های خون (CBC) ، علائم برخی کمبودها ( نظير کمبود ويتامين B12، اسيد فوليک ، سلن و روی) ، اختلالات هورمونی (افزايش ويا کاهش هورمونهای غده تيروئيد و هورمونهای جنسی ) مورد بررسی قرار ميگيرند .

–         در چک آپ اختصاصی ، سيستم ايمنی و عفونتهای ويروسی بررسی ميشوند .

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .