◄ استرس و آنتی اکسيدان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی  ◄ استرس و آنتی اکسيدان - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

◄ استرس و آنتی اکسيدان

استرس، فشار زياد بدنی، استعمال دخانيات ، مصرف الکل، سموم محيط زيست (وضعيت هوا) ، مواد شيميائی خطرناک ، فلزات سنگين ، ازون (Ozone) ، اشعه ماوراء بنفش ، بيماريهای مزمن ، التهاب و داروها عموما ايجاد راديکالهای آزاد (free radicals) در بدن را در پی دارند . اين راديکالها نتيجه واکنشهای شيميائی بوده و موجب آسيب بدن انسان ميگردند . درصورت سالم بودن ، سيستم تنظيم کننده بدن با استفاده از آنزيمها ، ويتامينها ، اسيدهای آمينه و ترکيبات گياهی برگرفته از مواد غذائی ، راديکالهای آزاد را خنثی ميکنند . در صورتيکه فشار ناشی از راديکالها به امری مستمر تبديل شود، توازون با آنتی اکسيدانها از حالت طبيعی خارج ميگردد . عدم بالانس در سيستم مذکور بخصوص در رابطه با بروز برخی بيماريها ، نظيربيماريهای نورودژنراتيو ( آلزايمز ، پارکينسون) ، آرتريواسکلروز و ديابت ، نقش آفرين ميباشند . از علائم استرس ناشی از راديکالها ميتوان به خستگی ، احساس ناتوانی و مريضی اشاره کرد .

برای بررسی ظرفيت آنتی اکسيدان ميتوان از تست موسوم به Total anti-oxidative capacity و چند تست ديگر استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .

استرس شما را بيمار ميکند

يک مثال : داشتن کار اداری فوری ،ترافيک چند کيلومتری و چند دقيقه مانده به پايان کار ادارات دولتی ، چند قلم خريد که بايد همين امروز انجام شوند ، خبر ميرسد که در منزل لوله آب ترکيده ، باضافه اينکه بايد ساعت 4 بعد از ظهر در انجمن خانه و مدرسه شرکت کرد. خوب در اين حالت چه انتظاری ميتوان از انسان داشت :استرس ، استرس ، استرس .

آيا بالانس هورمونها دچار اختلال شده است؟

در جريان فشارهای روحی و جسمی مقدار قابل توجهی استرس- هورمون ، يعنی کورتيزول ، از غده فوق کليوی ترشح ميشود که نيروی ايمنی بدن را فلج ميکند ، در همين حال غده تيروئيد شديدا فعال است . فعاليت زياد و طولانی مدت اين دو غده سبب عصبی بودن ، بی خوابی و کم شدن وزن ميگردد . استرس مستمر موجب هرج و مرج در وضعيت وتوازون هورمونها ميشود .

سيستم ايمنی ضعيفتر ميشود

در موارد استرس توان دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی کاهش پيدا کرده و ممکن است که سبب بروز عفونتهای مزمن گردد. با اجرای دو تست مختلف يعنی اندازگيری کورتيزول و ميزان پادتنهای ايمنی (Immune antibodies) ميتوان وضعيت کنونی بدن در مقابله با استرس را مورد بررسی قرار داد .

برای کسب اطلاعات بيشتر به پزشک معالج خود مراجعه فرمائيد .