دسته‌بندی نشده بایگانی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی دسته‌بندی نشده بایگانی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

Category Archives: دسته‌بندی نشده

 • -

شرایط احراز نتایج قابل اطمینان در آزمایشگاه

نتایج تستهای آزمایشگاهی اغلب نقش مهمی در تشخیص بیماری ها و یا اختلال در عملکرد سیستمهای مختلف بدن ایفا می کنند. اطمینان  نسبت به نتایج آزمایش به این معنی است که نتایج در حقیقت نرمال یک نمونه مورد آزمایش، بعلل مختلف، غیر طبیعی و یا بالعکس نتایج غیر طبیعی تحت عنوان نرمال گزارش نشوند .

درستی (accuracy) نتیجه یک تست وابسته به فاکتورهای متعددی است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.

 • آماده سازی بیمار و انتخاب نوع آزمایش
 • نوع لوله های نمونه گیری ( مثلا سرم و یا پلاسما) و وارد کردن اطلاعات شخصی بیمار شامل نام ، نام خانوادگی و تاریخ تولد) بر روی لوله آزمایش.
 • اضافه کردن مواد خاص به نمونه (مثلا مواد ضد انعقاد و یا کنسرو کننده)
 • نمونه گیری
 • نگهداری نمونه در شرایط خاص تا زمان انجام آزمایش
 • انجام آزمایش و اعتبار بخشی
 • تفسیر نتایج آزمایش

بغیر از آماده سازی بیمار ، انتخاب نوع آزمایش و نهایتا تفسیر نتایج آنها که توسط پزشک معالج صورت می گیرد ، بخش بزرگی از فاکتورهای تاثیر گذار بر درستی نتایج آزمایش( عوامل ۲ تا ۶)  مربوط به آزمایشگاه می شود. در مجموع باید گفت که انواع اختلال و یا اشتباه  که موجب نتایج غلط می شوند ممکن است در هر یک از موارد فوق پیش آیند، بطوریکه نتایجی که با بالین بیمار همخوانی ندارند نباید اجبارا در رابطه با کار آزمایشگاه قرار داشته باشند. با توجه به تعداد خارق العاده ترکیباتی که امروزه در مایعات بدن قابل اندازگیری هستند و بعلاوه توسط متد های بسیار متفاوت اندازگیری می شوند ، باید گفت که نمی توان شرح عموم عوامل اثر گذار در نتایج آزمایش را مشخص و مجموعا ارائه داد .

در رابطه با آزمایشگاه لازمست که جهت جلوگیری از ایراد و اشتباه ، روش اجرائی برای هر آزمایش  نگاشته شده و به جزئیات عوامل اختلال زا توجه شود. در جدول زیر فهرست وار به عواملی که باید در مرحله آماده سازی بیمار و بعبارت دیگر قبل از نمونه گیری رعایت شوند، اشاره می شود .

جدول ۱ : فهرست شرایطی که باید بنا به نیاز و نوع آزمایش، قبل از نمونه گیری مورد توجه قرار گیرند.

۱ رژیم غذائی
۲ ناشتائی ۸ تا ۱۲ ساعت
۳ نمونه گیری از بیمار در حالت خوابیده ، پس از ۳۰ دقیقه آرامش و استراحت
۴ مشخص کردن ساعت نمونه گیری
۵ ممنوعیت نوشیدن چای، قهوه و عدم استعمال دوخانیات
۶ ممنوعیت نوشیدن الکل
۷ قطع برخی از داروها با موافقت پزشک معالج ، قبل از نمونه گیری
۸ توجه به فعالیت بدنی نظیر ورزش
۹ عدم تزریق داخل ماهیچه ای
۱۰ طرز جمع آوری کامل ادرار در طی زمان معین

جهت کسب اطلاع از شرایط آماده سازی بیمار می توانید به سایت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی به ترتیب زیر مراجعه نمائید.

 • خدمات آزمایشگاه
 • لیست تستهای آزمایشگاه
 • دانلود لیست الفبائی تستها و راهنمای اندیکاسیون
 • انتخاب تست (نام آزمایش)
 • آماده سازی بیمار

 • -

تست تشخیص جهش PAI-1

Plasminogen Activator Inhibitor 1  – PAI-1 عامل اصلی خنثی شدن و مهار سریع Tissue Plasminogen Activator  T-PA در زمان لیز شدن فیبرین می باشد. PAI-1 توسط برخی از سلول ها از جمله سلول های کبدی، سلول های عضله صاف، سلول های چربی و پلاکت ها تولید و در فضای بین سلولی و در جریان خون وارد می شود. در شرایط پاتولوژیک، سایر سلول ها از جمله سلول های توموری، سلول های اندوتلیالی نیز در پاسخ به سایتوکاین های التهابی مقادیر زیادی PAI-1 را ترشح می کنند.

مقادیر بیش از حد PAI-1 سبب منع تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین شده و تولید محدود پلاسمین سبب منع برش خوردن و تجزیه فیبرین و در نتیجه تجمع فیبرین در عروق خونی و پایداری لخته خون گردیده و در نتیجه به عنوان عامل خطر جهت ترومبوز و ایست قلبی محسوب می شود.

یکی از دلایل افزایش بیش از حد PAI-1 در پلاسما، پلی مرفیسم ۴G/5G در منطقه پروموتری ژن PAI-1 می باشد که به فرم مغلوب به ارث می رسد. این پلی مرفیسم در اثر حذف یک باز گوانین در مقر ۶۷۵- ژن PAI-1 صورت می گیرد. آلل ۴G سبب رونویسی بیش از حد ژن PAI-1 می شود. در عوض فرم وحشی ۵G به فاکتور مهاری متصل می گردد. نقص در اتصال فاکتور مهاری در ژنوتیپ ۴G/4G سبب افزایش ۲۵ درصدی در غلظت PAI-1 در پلاسما نسبت به افراد دارای ژنوتیپ ۵G/5G می گردد.

با در نظر گرفتن اهمیت این تست در شناسایی ریسک ترومبوز و ایست قلبی، آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی آمادگی خود را جهت انجام تست PAI-1 Genotyping به روش PCR اعلام می دارد.

 


 • -

HPV Genotyping

HPV Genotyping

 

آلودگی با HPVیا ویروس پاپیلومای انسانی شایع ترین عفونت انتقالی از طریق تماس جنسی بوده و ریسک فاکتور اصلی(Cervical Intraepithelial Neoplasia) CIN و سرطان دهانه رحم در خانمها می باشد. این ویروس قادر است در آقایان نیز سبب ایجاد ریسک ابتلا به سرطان Anal و Penile گردد. عفونت HPV قادر است در درصد کمی از موارد سرطان های دهانی و حلق نیز عامل ایجاد بیماری باشد.

تایپ های ویروس پاپیلومای انسانی متعدد بوده و بر اساس درصد حضور در نمونه های بالینی کارسینومای دهانه رحم، گروهبندی شده اند. تعیین ژنوتیپ های متفاوت HPV اعم از High Risk & Probable High Risk, Low Risk, Unclassified در مدیریت خطر در بیمار در موارد نئوپلازی سرویکس بسیار موثر است. بررسی Follow Up بیمار اطلاعات مفیدی را در مورد تداوم عفونت و یا آلودگی همزمان با چند تایپ فراهم می آورد.

تایپ نمودن ویروس HPV به روش های مولکولی، به چند دلیل اثرات قابل ملاحظه ای در کنترل بیماری دارد:

 • طبق تحقیقات انجام شده، آلودگی با تایپ های High Risk با افزایش خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در ارتباط است.
 • شناسایی تایپ های پر خطر و نیز عفونت های توام جهت پیشگیری از ایجاد سرطان حیاتی است.
 • تایپ های پر خطر ۱۶ و ۱۸ در مجموع مسئول ۲۵ تا ۳۰ درصد موارد سرطان های دهانه رحم می باشند و این در حالی است که سایر تایپ های پر خطر نیز از عوامل ایجاد خطر ابتلا به سرطان هستند.
 • واکسیناسیون تنها قادر است تا از بروز سرطان دهانه رحم ایجاد شده توسط تایپ های ۱۶ و ۱۸ پیشگیری کند و لذا در موارد عفونت با سایر تایپ های پر خطر ایمنی ایجاد نمی کند.
 • شناسایی و درمان به موقع در آقایان می تواند در شکسته شدن چرخه اپیدمیولوژیک غفونت ایفای نقش نماید.

با در نظر گرفتن اهمیت این تست، آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی آمادگی خود را جهت انجام تست HPV Genotyping با امکان تکثیر حداقل ۵۴ تیپ ویروس پاپیلومای انسانی و قابلیت ژنوتایپینگ ۲۸ تیپ ویروسی شامل ۱۵ تیپ پر خطر ۱۶, ۱۸, ۳۱, ۳۳, ۳۵, ۳۹, ۴۵, ۵۱, ۵۲, ۵۶, ۵۸, ۵۹, ۶۸, ۷۳, ۸۲ و سه تیپ احتمالا پر خطر ۲۶, ۵۳, ۶۶ و هفت تیپ شایع با ریسک پایین ۶, ۱۱, ۴۰, ۴۳, ۴۴, ۵۴, ۷۰ و سه تیپ گروه بندی نشده ۶۹, ۷۱, ۷۴ به روش PCR-Reverse Hybridization اعلام می دارد.