کوباس ۶۰۰۰ - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی کوباس ۶۰۰۰ - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

کوباس ۶۰۰۰

 

cobas® ۶۰۰۰ analyzer series – Roche

Professional management of Lab processes

High system reliability

First class performance

 

 

مدیریت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی با هدف افزایش میزان رضایت پزشکان و مراجعین محترم و تعهد به بهبود مداوم ،اقدام به جایگزینی و راه اندازی سیستم های مدرن بیوشیمی و ایمیونواسی cobas® ۶۰۰۰ analyzer نموده است که شرح مختصری از آن به اطلاع می رسد.

 

Cobas 6000, c501 module

 • سیستم بیوشیمی تمام اتوماتیک با توان انجام ۱۰۰۰ تست در ساعت، با استفاده از یک لوله و بدون نیاز به تقسیم نمونه که باعث حذف خطای انسانی می شود.
 • واحد c501 از توان انجام بیش از ۱۰۰ نوع تست مختلف با کیفیت بسیار خوب و استاندارد جهانی برخوردار است.

 

Cobas 6000 e601 module

 • تکنولوژی پیشرفته الکتروکمی لومینسانس (ECL) تمام اتوماتیک با توان انجام حدود ۳۴۰ تست در ساعت، با استفاده از یک لوله و بدون نیاز به تقسیم نمونه که باعث حذف خطای انسانی می شود.
 • واحد e601 از توان انجام بیش از ۹۰ نوع تست مختلف با کیفیت بسیار خوب و استاندارد جهانی می باشد.

 

COBAS 6000 در مجموع یک سیستم تمام اتوماتیک و بسته ای است که با توجه به استفاده از سیستم بار کد ، On line بودن دو سویه ، تحت کنترل داشتن تاریخ انقضای کیت ها و داشتن کنترل کیفیت قبل از شروع انجام تست ها ، از هر گونه دخل و تصرف غیر استاندارد در جریان کار روزانه جلوگیری می کند . از جمله امکانات دیگر سیستم Cobas 6000 انجام کنترل کیفی خارجی و مقایسه نتایج آن با سیستم های مشابه در آزمایشگاههای دیگر در ایران و خارج از ایران است.از این جهت می توان گفت که کیفیت نتایج حاصل از سیستم مذکور جنبه منطقه ای پیدا می کند .

مدیریت آزمایشگاه مرکزی امید وار است که با انتخاب سیستم Cobas 6000 به اهداف زیر دست یابد:

 • حذف خطای انسانی
 • حذف خطای تست ها
 • افزایش دقت تست
 • افزایش قابلیت اطمینان فرایند تست
 • به حد مطلوب رساندن زمان جوابدهی
 • بروز نگه داشتن طیف تست ها
 • به روز نگه داشتن روشهای آزمایشگاهی
 • سنجش و ارزیابی متد ها ی آنالیز و ارائه متد های نوین