پاتوبیولوژی مرکزی بایگانی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی پاتوبیولوژی مرکزی بایگانی - آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

موسسات طرف قرارداد

 • -

موسسات طرف قرارداد

 1. سازمان تامین اجتماعی
 2. سازمان نیروهای مسلح ( ارتش)
 3. سازمان بیمه سلامت ایران
 4. بانک تجارت
 5. بانک سپه
 6. بانک صادرات
 7. بانک مرکزی
 8. بانک صنعت و معدن
 9. بانک توسعه صادرات
 10. بانک رفاه کارگران
 11. بانک کشاورزی
 12. بیمه پارسیان
 13. تعاونی اعتبار ستاد مبارزه با مواد مخدر
 14. هواپیمائی آسمان
 15. مجلس شورای اسلامی
 16. بانک ملت
 17. شرکت نفت فلات قاره
 18. صندوق بازنشستگی شرکت نفت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۲۲۶۶۶۵۶۳

۰۲۱-۲۲۶۶۶۵۱۱-۱۳


 • -

تعیین موقعیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن

تعیین موقعیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن

Immune status

تکامل سیستم دفاعی بدن انسان بسیار پیچیده و به توان خارق العاده ای درمقابله با عوامل بیماری زا دست یافته است. بمنظور دفاع مؤثر از بدن در مقابل میکرواورگانیسمهای مهاجم و آماده بودن مستمر و مقابله با تکرار تهاجم ، سیستم دفاعی بدن از امکانات متعددی برخوردار بوده که در جای خود از هر یک بنحو احسن استفاده میکند. بطور کلی میتوان این سیستم را به دو بخش موسوم به „ دفاع سلولی“ که در آن از سلولهای مدافع استفاده میشود و بخش „ غیر سلولی“ تقسیم نمود. دفاع غیر سلولی از پروتئینهای متعدد تشکیل یافته که در حقیقت „ دفاع ایمنی“ را بعهده دارد. سیستم اخیر خود دارای دو بخش دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی میباشد.

دفاع غیر اختصاصی وظیفه مقابله با عموم عوامل غیر خودی را عهده دار است. عوامل غیر خودی ممکن است از نوع میکرواورگانیسمهای مهاجم و یا ترکیبات غیر خودی باشند. در حالیکه سیستم غیر اختصاصی مادر زادی است، دفاع اختصاصی جنبه اکتسابی دارد. سیستم اخیر بطور هدفدار بمقابله با مهاجم پرداخته، دارای حافظه بوده و میتواند دشمن را دوباره بشناسد. از این پدیده در پزشکی و تکنیک واکسیناسیون استفاده میشود. بعبارت دیگر سیستم دفاعی نخست دشمن را شناسائی کرده تا بتواند در صورت تهاجم با ارائه مکانیسمهای دفاعی خاص بمقابله با آن برخیزد. بنابراین میتوان گفت که اساس سیستم بسیار پیچیده دفاعی بر دو پایه دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی استوار است. مکانیسمهای سلولی و غیر سلولی در مجموع به یک تکامل بسیار کمپلکس و پیشرفته دست یافته اند. این سیستم دفاعی بسیار مؤثر متاسفانه در عین حال بسیار حساس و اختلال پذیر است. بطور کلی هر چه واحد های یک سیستم پیچیده تر باشند بهمان نسبت نیز شناسائی اختلالات آن سخت تر خواهد بود.

فاکتورهای ریسک سیستم ایمنی ودفاعی بدن

علاوه بر زمینه های ژنتیکی، عوامل زیر نیز در کارآئی سیستم ایمنی ودفاعی بدن اثر گذارند :

 • استرس
 • نیکوتین، الکل وترکیبات اعتیاد آور
 • تغذیه نامناسب
 • کمبود حرکت و فعالیت بدنی

مسائل تشخیصی:

چنانچه بیمار دوچار عفونتهای مکرر باشد، توجه و پاسخ به نکات زیر لازم خواهد بود:

 • آیا اختلال سیستم دفاعی تنها از ناتوانی و ضعف آن و یا حتی از دست رفتن کامل آن ناشی میشود؟ آیا اختلالات مزبور قابل ترمیم هستند؟
 • آیا سیستم ایمنی احتیاج به کمک و تقویت دارد؟ در رابطه با پاسخ این سئوال اطلاع از پارامترهای آزمایشگاهی میتواند کمک شایانی به تشخیص و انتخاب درمان مناسب نماید.

تشخیص آزمایشگاهی:

باید نخست به این مسئله توجه داد که بررسی و ارزیابی کامل آزمایشگاهی از امکانات متعارف مالی خارج و بنابراین قابل انجام نخواهد بود. بر اساس تجربه طولانی در این زمینه و نتایج حاصل از پژوهشهای نوین و با توجه به میزان هزینه قابل قبول تعدادی از پارامترهای آزمایشگاهی برای این منظور انتخاب شده اند(Immune status). بکمک این پارامترها میتوان اختلالات عمده و مهم سیستم ایمنی را شناسائی و اطلاعات لازم جهت درمان را در اختیار پزشک قرار داد. بعلاوه تشخیص بیماریهائی نظیرلوسمی (سرطان خون)، ایدز(HIV) و آسیب سمی مغز استخوان(در رابطه با سموم واثر داروها) که ممکن است با عفونت زائی غیر منتظره و مکرر همراه باشند، از اهمیت خاصی برخوردار است .

در آزمایشگاه اختصاصی و بکمک آزمایشهای بسیار پیچیده نظیر بررسی سلولهای دفاعی از لحاظ تعداد و عمل مورد بررسی قرار میگیرند برای ایمنظور باید از تکنیکهای رنگ آمیزی خاص استفاده نمود. بعلاوه توان مغز استخوان در تولید سلولهای دفاعی نیز ارزیابی میگردد.

انواع لنفوسیتها را که در رابطه با دفاع سلولی از اهمیت خاصی برخوردارند نمیتوان از راه رنگ آمیزی و میکروسکپی مورد بررسی قرار داد. برای ایمنظور باید از تکنیکهای بسیار پیچیده استفاده کرد که در آن مارکرهای سطحی این سلولها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که در نهایت تشخیص افتراقی و مطالعه عمل سلولهای مربوطه را امکانپذیر میسازد.

بکمک آزمایش ایمنوگلوبولینها میتوان سلولهای تولید کننده آنتی بادی را بررسی نمود. بدن انسان در حالت سلامتی از رزرو کافی برخوردار است.بخصوص ایمنوگلوبولین A و زیر گروههای ایمنوگلوبولین G از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

جهت تعیین موقعیت سیستم ایمنی و دفاعی بدن (Immune status) میتوان از تستهای زیر استفاده کرد:

 • Immune globulins IgG,IgA,IgM
 • IgG4
 • Protein electrophoresis
 • Immunotyping
 • Kappa & Lambda (Free light chain) quantitative
 • C3,C4
 • C1-Esterase inhibitor
 • CBC
 • CRP sensitive

مراجع :

۱-Labor und Diagnose,Lothar Thomas 2013

۲- Limbach laboratory information Heidelberg, Germany